Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Adam Krzyżanowski - DWA PROGRAMY FINANOSWE

Wbrew rozsiewanym pogłoskom nie pisałem dotąd o pożyczce ani jawnie, ani bezimiennie. Mimo tego, p. Grabski ciągle wymienia moje nazwisko w swoich krytycznych wywodach o pożyczce. Właśnie dlatego wolałbym nie nużyć Sz. Czytelników częstym wspominaniem osoby p. Grabskiego, ażeby uniknąć podejrzenia, że działam pod wpływem animozji. Atoli zdecydowałem się wziąć na siebie odium reagowania na osobiste zaczepki – jak mniemam – w interesie publicznym. Nie sadzę, ażeby biadania p. Grabskiego przeszkodziły dojściu do skutku pożyczki. Łatwo z prasy przekonać się o zupełnem odosobnieniu p. Grabskiego. Nie pomoże mu wciąganie w dyskusję dostojnej osoby. Prezydenta Rzeczpospolitej na podstawie niesprawdzonych plotek kawiarnianych. pożyczki mam nadzieję p. Grabski nie zepsuje, ale może wyrządzić pomniejsze szkody i wywołać pewną dezorientację w opinji publicznej. Pragnąłbym w miarę sił i możliwości przeciwdziałać tej ewentualności choćby dlatego, ponieważ, jak z dzienników wiadomo p. minister skarbu zwołał na sobotę posiedzenie Rady finansowej , na której rozpatrywane ma być zagadnienie stabilizacji złotego, zwalczanej przez p. Grabskiego. Głównym motywem, dla którego głos zabieram jest pragnienie, ażebyśmy wyciągnęli naukę z doświadczeń przeszłości Mojem zdaniem mylnie interpretowanych przez p. Grabskiego. Niepodobna budować mocno i pomyślnie przyszłości, nie zdając sobie sprawy, z czego wyrosła teraźniejszość. Będę przytaczał jedynie fakta powszechnie znane i urzędownie stwierdzone z wykluczeniem pogłosek. „Po owocach poznacie ich” głosi pismo święte. Pan Władysław Grabski przeciwstawiał się słownie wypłacaniu poborów urzędniczych z zapasów kasowych, uzupełnianych w tym celu powiększeniem emisji papierowych pieniędzy. A jednak jako ówczesny premjer i minister skarbu jest autorem drugiej polskiej inflacji z r. 1925. powstaje pytanie, co było programem rządzenia p. Grabskiego? Verba volant. Czyny rozstrzygają, boć przecie dobremi chęciami piekło jest brukowane. Trzy lata temu za rządów p. Grabskiego na wiosnę roku 1924 marka polska znikła z obiegu, a pojawił się złoty. Na łamach „Czasu” zająłem stanowisko przychylne wobec poczynań p. Grabskiego. Sądziłem, że początkowe usterki naprawi i złotego utrzyma. P. Grabski powołał mnie na członka Rady gospodarczej. Nasze drogi rozeszły się 4-go października na posiedzeniu tego licznego areopagu praktyków i teoretyków życia gospodarczego. Pod koniec posiedzenia zabrałem głos, zwracając uwagę na to, że przyczyną drożyzny jest nie tylko nieurodzaj, ale także emisja bilonu. Oświadczyłem, że ówczesna emisja bilonu w kwocie 120 miljonów nie powinna być przekroczoną. ostatni przemawiał p. Grabski. Mówił całkiem ogólnikowo o zbyt wysokim procencie, o polityce celnej, a potem – cytuję dosłownie protokół urzędowy – rzekł: „Mam jeszcze tylko kilka drobniejszych spraw. Co do bilonu, to nie można co miesiąc tego bilonu wstrzykiwać”. Nieoceniony p. Grabski! W jego mętnej a chaotycznej głowie wszystkie kłopoty życia codziennego i problemy zasadnicze układają się na jednym poziomie. Ani rusz nie rozróżnić spraw ważnych od „drobniejszych”. Na dobitek nie umie zająć wyraźnego stanowiska w stosunku do problemów, z ktoremi się boryka. Niby to przyznawał mi słuszność. Obiecywał się poprawić, ale na wszelki wypadek otwierał sobie furtkę wejścia na drogę, o której nie przewidywał, bo nie rozumiał sytuacji, że go doprowadzi do upadku. P. Grabski do przytoczonego zdania dodał jeszcze, mówiąc o późniejszych miesiącach: „będzie kwestją pewnego poczucia, ażeby wyczuć chwilę, kiedy stosunki tak się ukształtują, że bilon znowu trzeba będzie wprowadzić”. De facto wstrzykiwał bilon niemal co miesiąc. P. Grabski lubi się chwalić zignorowaniem rad p. Hilton Younga, bo sądzi, że to przynosi zaszczyt jego patriotyzmowi. Zapomina dodać, że jego zwyczajem było powoływać rodaków do narady, potakiwać im, a potem postępować wprost przeciwnie. Dziś gniewa się na swych następców. Nie jest zjawiskiem wyjątkowym, że byli ministrowie skarbu krytykują ministrów rządzących. W tym wypadku jest to aż nadto zrozumiałe. obecny rząd chce zapłacić za winy p. Grabskiego, ażeby oczyścić naszą hipotekę i wzmocnić tym sposobem nasz kredyt. Pięciozłotówki papierowe p. Grabskiego mają być wykupione pożyczki, a złoty już zdewaluowany faktycznie ma być także legalnie zdewaluowany. Bankructwo programu finansowego p. Grabskiego, choć nie tajne, ma być ustawowo ujawnione i stwierdzone. To nie może być przyjemne dla p. Grabskiego. Współczuję z jego zmartwieniem, ale nie mogę milczeć, gdy, udrapowany w togę patriotyzmu, w której mu nie do twarzy, próbuje siać rozstrój i hamować postęp polityczny i ekonomiczny państwa. Określiłem jako zasadniczą treść programu finansowego p. Grabskiego powiększanie emisji pieniędzy papierowych w chwilach pustki w kasie, a zatem poruszania się po linji najmniejszego oporu. Sam p. Grabski swój program chrzci nagłówkiem „o własnych siłach”. Pod tym tytułem wydał z końcem roku 1926 zbiór swych artykułów, ogłoszonych w r. 1926. Trudno o tytuł bardziej pretensjonalny , a mniej jasny i ścisły. Czyżby naprawdę p. Grabski był przeciwnikiem zaciągania pożyczek zagranicznych? Przecież tuż po stabilizacji z przed trzech lat zaciągnął włoską pożyczkę tytoniową, a przed dwoma laty akurat na wiosnę 1925 pożyczkę Dillona. A może przez słowa: „o własnych siłach” rozumie program zaciągania lichych pożyczek zagranicznych? P. Grabski sam przyznaje, iż jego pożyczki były finansowo mało korzystne. Przypisuje im jednak zalety polityczne. Pomówię o nich później. Cała treść publikacji znajduje się w poniższym załączniku.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...