Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Obszary korupcji sektora publicznego

W publikacji "Korupcja -- schorzenie państwa" zamieszczonej w miesięczniku "Respublica Nova" (nr 6/ 7 z 1994 r. ) przedstawiliśmy zjawisko korupcji, a także przyczyny i wpływ tego zjawiska na transformację gospo -darczą i polityczną Polski.

Szeroko ujmując, korupcja w obszarze publicznym to działanie lub zaniechanie osoby sprawującej funkcję publiczną, w zamian za co najmniej o bietnicę korzyści majątkowych lub o sobistych dla niej lub jej bliskich, prowadzące do o dniesienia korzyści majątkowej, osobistej lub politycznej przez korumpującego lub osoby przezeń reprezentowane.

Wąsko rozumiana korupcja to tradycyjne ujęcie, wysuwające na pierwszy plan przyjęcie korzyści majątkowych przez urzędnika państwowego o d o soby zainteresowanej uzyskaniem korzystnego rozstrzygnięcia administracyjnego.

Dla rozróżnienia tych definicji trzeba wyjaśnić różnice między zakreśleniem obszaru publicznego (definicja szeroka) i obszaru administracji (definicja wąska) . Otóż należy pamiętać, że korupcja w takim samym stopniu może dotyczyć przedstawiciela w organach władzy (posła, senatora, radnego) , jak i tradycyjnie osoby zatrudnionej w administracji. Osoba sprawująca funkcję pbuliczną -- to także członek Komisji Papierów Wartościowych, członek Rady Nadzorczej FOZZ, członek Zarządu Agencji Rynku...

Całość dostępna na stronie Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/27411-Obszary-korupcji-sektora-publicznego...

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...