Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

BARIERY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bezprecedensowy sukces gospodarczy Polski po roku 1989 jest skutkiem wprowadzenia porządku opartego na niemal absolutnej swobodzie podejmowania działalności gospodarczej oraz na bardzo daleko posuniętej deregulacji w zakresie jej prowadzenia. Normy właściwe gospodarce socjalistycznej straciły swoje zastosowanie, a nowe nie zdążyły się jeszcze ukształtować. Ta sytuacja zaowocowała żywiołowym powstawaniem i rozwojem firm prywatnych, zwłaszcza niewielkich przedsięwzięć osób fizycznych. Reforma o przełomowym charakterze uwolniła ogromne i bezcenne zasoby ludzkiej aktywności i przedsiębiorczości. W miarę upływu czasu swobody gospodarcze były jednak systematycznie ograniczane. Regulacje prawne skutkowały wznoszeniem coraz to nowych barier dla działalności gospodarczej. 

Przede wszystkim zwiększa się konsekwentnie zakres reglamentacji i koncesjonowania. W niektórych obszarach podejmowanie działalności nie jest już zależne od swobodnej decyzji przedsiębiorcy, lecz warunkuje się je zgodą urzędnika lub spełnieniem takich warunków finansowych lub organizacyjnych, które z góry wykluczają pewna klasę przedsiębiorców. Przykładem tego typu barier są unormowania dotyczące działalności turystycznej, transportu osobowego, obrotu i zarządzania nieruchomościami. Wszystkie te regulacje mają na celu ochronę już funkcjonujących dużych firm, ale wprowadza się je pod szyldem ochrony konsumentów, chociaż to właśnie oni padają ofiarą ograniczania wolnej konkurencji.  

Innym rodzajem ograniczeń utrudniających działalność gospodarczą (a w efekcie wypychających z rynku podmioty słabsze, nie będące w stanie sprostać skomplikowanym i kosztownym procedurom) są przepisy nakładające na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki. Wymieńmy tu regulacje dotyczące standaryzacji i certyfikacji, konieczność finansowania przez przedsiębiorców zasiłków chorobowych pracowników, utrzymywanie lokatorów  przez właścicieli mieszkań “kwaterunkowych”, obowiązki sprawozdawcze wobec GUS.

Do barier ograniczających dostęp i prowadzenie działalności gospodarczej należy także mnożące się bez umiaru, coraz bardziej skomplikowane ustawodawstwo gospodarcze. W minionej kadencji parlament uchwalał ok. 100 ustaw rocznie. Znaczna ich część dotyczyła gospodarki. Biorąc pod uwagę przepisy wykonawcze mamy do czynienia z ogromną liczbą aktów prawnych, których znajomość możliwa jest wyłącznie dla organów państwa i dużych firm dysponujących odpowiednim aparatem prawnym, co w istocie dyskryminuje małe podmioty (a nieznajomość prawa wyklucza je niekiedy z rynku). W tym kontekście szczególnie dokuczliwe jest skomplikowanie ustawodawstwa podatkowego i systematyczne ograniczanie stosowania uproszczonych form opodatkowania. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że sprawnie działająca gospodarka wymaga istnienia pewnych reguł określających ramy gospodarczej aktywności. Jednakowoż ustalanie tych reguł powinno być podporządkowane - przy respektowaniu interesów państwa - komfortowi owej dwumilionowej rzeszy przedsiębiorców, wśród których ludzi utalentowanych lecz słabiej wykształconych nie brakuje. To oni bowiem - swoją pracowitością, gotowością do ryzyka, intuicją, odwagą, odpowiedzialnością wreszcie - są solą polskiej gospodarki. Ustawodawstwo gospodarcze było jednak w ostatnich latach kształtowane w interesie silniejszych politycznie lobbies reprezentujących duże firmy i organizacje związkowe. Należy przeto dokonać pilnego przeglądu aktów prawnych regulujących obszar gospodarki pod kątem ograniczania swobód, a następnie doprowadzić do ich uchylenia lub nowelizacji

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...