Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

NADMIERNA BIUROKRACJA SKARBOWA KAGAŃCEM NA DROBNY HANDEL

Rynek urządzeń fiskalnych jest całkowicie sztuczny, sterowany i zamknięty. Ministerstwo Finansów ustanawia obowiązek posiadania kas fiskalnych i określa dla nich przestarzałe często parametry. Firmy zwane producentami w istocie importują kasy z zagranicy za drobny ułamek ceny ich sprzedaży w Polsce, ale muszą je zgłaszać do homologacji, za którą płacą miliony. W zamian uzyskują monopol, ponieważ kasy fiskalne należy nabywać u konkretnego źródła i nie istnieje rynek urządzeń używanych. Zgoda ministerstwa potrzebna jest również na sprzedaż detaliczną i serwis urządzeń fiskalnych, a liczba takich licencji jest ograniczona. Powoduje to, że firmy nie konkurują między sobą ani ceną, ani jakością usług. Licencjonowanych punktów obsługi jest tak mało, że przypadku każdej zmiany przepisów podatkowych, która wymaga ponownej konfiguracji urządzeń, usługodawcy mogą dyktować klientom dowolnie wysokie stawki. Interesanci, którzy nie zostaną obsłużeni w pierwszej kolejności, muszą czekać i ryzykować tymczasowym łamaniem przepisów. W zamian za monopol producenci obowiązani są informować ministerstwo o braku przeglądów technicznych u właścicieli kas, a serwisy donoszą o przypadkach oddania kasy do naprawy, co stanowi dla urzędów kolejną okazję do przeprowadzenia kontroli.

Pan Jan, będąc praworządnym przedsiębiorcą działającym w obszarze handlu detalicznego, w momencie założenia firmy kupił od razu kasę fiskalną. Zgodnie z przepisami kasę fiskalną musi bowiem posiadać każdy, kto sprzedaje towary lub usługi na sumę ponad 20 tys. złotych rocznie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Pan Jan kupił popularny model kasy fiskalnej u lokalnego dystrybutora, nie spodziewał się jednak, że ta prozaiczna czynność okaże się początkiem emocjonującej przygody z aparatem skarbowym.

Pierwsza kontrola nadeszła szybko. Urzędnicy zarzucili panu Janowi brak książki serwisowej, którą nieroztropnie zostawił dla bezpieczeństwa w swoim domu. Książka serwisowa powinna być zawsze dostępna do wglądu dla właściwych organów. Od tej pory pan Jan powierzał więc książkę serwisową pracownikowi odpowiedzialnemu za otwieranie i zamykanie punktu sprzedaży. Gdy po kilku latach książka uległa zniszczeniu po zalaniu kawą, urząd skarbowy uznał to za domniemane oszustwo i automatycznie wszczął kontrolę. Zgodnie z doświadczeniami przedsiębiorców każdy problem techniczny dotyczący kas fiskalnych jest bowiem interpretowany jako próba wyłudzenia VAT-u.

O złej woli pana Jana przekonał urzędników dodatkowo fakt, że wiele starszych rolek zawierających paragony i raporty dobowe z kasy fiskalnej było wyblakłych i nieczytelnych. Zgodnie z przepisami rolki przechowuje się przez 5 lat, a nierzetelne przechowywanie dokumentów księgowych podlega karze. Według zaleceń Ministerstwa Finansów należy przechowywać rolki w warunkach zapewniających ich trwałość i czytelność, najlepiej ciasno zwinięte, w szczelnie zamkniętym pudełku i w niskiej temperaturze – w lodówce lub piwnicy. Duże supermarkety produkują rocznie setki palet rolek i wydają setki tysięcy złotych na ich właściwe przechowywanie. Rolek fiskalnych nie można powierzyć na przechowanie innemu podmiotowi, ale pan Jan, wobec braku odpowiedniego pomieszczenia, zmuszony był poprosić rodzinę o użyczenie piwnicy – jak się później okazało niestety nie wolnej od szczurów. Za wyblakłe rolki też zapłacił mandat. Od tej pory kupował najwyższej jakości papier za ponad 5000 złotych rocznie, jednak i ten po pewnym czasie płowiał. W większości urządzeń fiskalnych homologowanych w Polsce stosowana jest technologia druku termalnego, który w porównaniu z drukiem atramentowym czy laserowym charakteryzuje się dużo mniejszą trwałością.                                           

Kasa fiskalna pana Jana pewnego dnia przestała działać. Co prawda zgodnie z przepisami sprzedawca ma na wystawienie paragonu 7 dni od daty sprzedaży, pan Jan dla pewności zwrócił się jednak do urzędu skarbowego z pytaniem, co powinien zrobić do czasu naprawy sprzętu. Okazało się, że musi przerwać sprzedaż, a w dodatku spotkała go kolejna kontrola. Dystrybutor kas zaproponował naprawę w ciągu dwóch tygodni. Na pytanie o możliwość wypożyczenia kasy pan Jan usłyszał, że to niemożliwe i że powinien posiadać dwie kasy, drugą rezerwową na wypadek awarii. Pytanie to poskutkowało zresztą kolejną kontrolą ze strony urzędu skarbowego. Urażony tym pan Jan postanowił zmienić firmę serwisową, okazało się jednak, że wymaga to zgody pierwszej firmy, co kosztuje 150 złotych i wiąże się z wpisem do książki serwisowej, co zwiększa ryzyko kontroli…

Homologowane w Polsce urządzenia fiskalne bazują na technologii z przełomu lat 80. i 90., muszą na przykład posiadać łącze COM (inaczej RS232), którego nie spotyka się już w nowszych komputerach. Choć co najmniej raz na dwa lata, nawet w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, trzeba poddawać kasy fiskalne obowiązkowym, rejestrowanym przez producenta przeglądom, nie gwarantuje to bezawaryjnej pracy urządzeń. W praktyce trzeba co pięć lat lub częściej wymieniać moduł żywiczny, w którym znajduje się pamięć raportów dobowych i miesięcznych. Sama wymiana nie jest trudna, za to bardzo kosztowna i trwa około dwóch tygodni. W takiej sytuacji sprzedawcy często namawiają klientów na zakup nowej kasy, argumentując, że sam moduł kosztuje niewiele mniej niż nowe urządzenie. Ceny części zamiennych do kas i drukarek fiskalnych są wysokie i kilkunastokrotnie przewyższają koszty produkcji. Skrajnym przykładem jest wymiana baterii, dostępnej w detalu za 6 zł, za kwotę 200–300 zł.

1 stycznia 2011 roku zmieniła się obowiązująca stawka VAT. W związku z tym pan Jan, tak jak wszyscy właściciele kas fiskalnych, musiał zwrócić się do serwisu o przekonfigurowanie urządzenia, za którą to usługę wobec wysokiego popytu słono zapłacił. W przypadku każdej przyszłej zmiany prawa powinien być gotowy na kolejne nakłady.

Pan Jan wie już, że jako posiadacz urządzenia fiskalnego zobowiązany jest wydawać klientom paragony, wykonywać raporty dobowe i miesięczne, poddawać urządzenia obowiązkowym przeglądom oraz przechowywać w odpowiednich warunkach raporty fiskalne i kopie paragonów. Wszystkie te aspekty są ściśle kontrolowane, przedsiębiorca odpowiada również za wszelkie błędy zrobione przez kasę fiskalną, na przykład błędnie wydrukowaną datę. Niezgodności traktowane są jako próba wyłudzenia podatku VAT, za co ponieść można karę sięgającą nawet kilku tysięcy złotych. Planowane jest wprowadzenie przepisu o obciążeniu klienta odpowiedzialnością za niezabranie paragonu będącego poświadczeniem transakcji.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży detalicznej za pomocą kas fiskalnych jest dla przedsiębiorców znacznie bardziej uciążliwy niż obowiązki związane z wystawianiem faktur, mimo że łączne obroty osiągane przez sprzedawców detalicznych, takich jak pan Jan, są często nieproporcjonalnie mniejsze niż w przypadku transakcji pomiędzy osobami prawnymi. Pan Jan, który w dobrej wierze zainstalował w swoim sklepie kasę fiskalną, jest dziś sfrustrowany tym, że każdy problem związany z tym urządzeniem budzi podejrzenie oszustwa i powoduje kontrolę skarbową. Z tego tytułu zasilił już Skarb Państwa kwotami znacznie wyższymi niż z tytułu samej prowadzonej działalności handlowej. Niestety kasy fiskalne okazały się w praktyce tylko kolejną kulą u nogi polskiego podatnika. Promowane obecnie elektroniczne kasy fiskalne zapewne nie przyczynią się znacząco do poprawy sytuacji, a jedynie ułatwią szpiegostwo przemysłowe i stworzą więcej pułapek, w które będzie mógł wpaść nawet najbardziej praworządny przedsiębiorca.

 

OLAF WOJAK - EKSPERT CENTRUM IM. ADAMA SMITHA

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...